Home > spiritualiteit

De Liefde laten doorklinken

Overzicht

> 1. Inleiding Algemeen
> 2. Stoutenburg als Groen Voorbeeld (RKK docu)
> 3. Als voorbeeld van Verbondenheid (video FB)
> 4. Als concretisering van de groene encycliek Laudato si' (Powerpoint pdf)
> 5. Hoe ecologisch is Sint Franciscus en hoe zit het met de franciscanen? (video)
> 6. Meer...


1. Over de religieuze kant van ons bestaan

Doorzichtig worden voor de Liefde.

We willen met onze manier van leven en werken laten zien dat de religieuze kant van ons bestaan zich niet beperkt tot stille tijden en de meditatieruimte. Eigenlijk willen we in heel ons doen en laten ervaren dat we religieuze mensen zijn, dat ons leven gegeven is, verbonden met de Gever van al het goede, met God. Of je nu slaapt of waakt, de kippen verzorgt of je kinderen een uitbrander geeft, in alles willen we de liefde van God laten doorklinken. Dat lukt natuurlijk niet. We zitten onszelf zoveel in de weg. Maar de ruimte die stilte en meditatie in ons levensritme inneemt verwijst wel naar deze intentie. Ze schept ook de voorwaarden om in die verbondenheid te groeien.

Op zoek naar het Verbindende

Waarom vinden wij die religieuze kant zo belangrijk? Het heeft te maken met de manier waarop we naar onszelf en de wereld kijken. Wanneer je je eigen leven ervaart als verbrokkeld, als bepaald door "de duizend dingen", dan ga je op zoek naar het verbindende, naar wat je één maakt. En dat geldt ook voor onze kijk op de milieucrisis. Zolang je de natuur en je leefomgeving blijft zien als een van die "duizend dingen", als gebruiksvoorwerp, zul je onze omgang met de natuur niet vanuit de wortel kunnen saneren. Dat kan pas, menen wij, wanneer je omgang met de natuur bepaald wordt door de wezenlijke verbondenheid van al het geschapene; verbondenheid van alles wat geschapen is met elkaar en met de Schepper.
Dat betekent niet dat we over religieuze zaken hetzelfde denken. Wij komen uit verschillende tradities en staan in verschillende leeftijdsfasen. Maar ook hiervan vinden we dat je dichter bij elkaar komt door te luisteren naar en je in te voelen van in elkaars diepste beweegredenen. We geloven dat dat vruchtbaarder, ja religieuzer is dan elkaar de maat nemen en één van de zienswijzen uit te roepen als de enig ware. We verbazen en verheugen ons erover dat we over de fundamentele zaken van ons leven vaak veel meer gelijkgezind denken dan je op grond van de verschillende karakters en geschiedenissen zou vermoeden.

2. Stoutenburg als groen voorbeeld

Roderick Vonhögen (Katholiek Nederland) maakte in 2016 een mooi verslag over Stoutenburg als groen voorbeeld. Dit naar aanleiding van de encycliek van de paus over de arme en de aarde, Laudato si'. Guy biedt paus Franciscus symbolisch een lenteboeket aan.

3. Video over Verbondenheid

Een video van de Franciscaanse Beweging met een verhaal van Guy Dilweg over Betrokkenheid en prachtige beelden van de moestuin (herfst 2014).

4. Een grote steun: de encycliek van de paus (2015)

>> Meteen naar de Powerpoint (pdf)

Zomer 2015 verscheen de prachtige encycliek van paus Franciscus over onze verbondenheid met de arme en met de aarde: Laudato si'. Hiermee wierp de paus zich op als de wereldleider op eht gebied van onze omgang met de schepping en de schepselen. Vanuit Stoutenburg is Guy Dilweg betrokken bij de verspreiding van de oproep van de paus om in ons leven ruimte en aandacht te geven voor de arme en de aarde. Voor de Inspiratiedag voorjaar 2016 maakte hij een Powerpoint presentatie, waarvan u hier de pdf vindt.In ons gemeeenschap wordt de encycliek als een grote steun in de rug ervaren.

Paus Franciscus

Veel plaatjes in de presentatie van Laudato Si', de 'groene encycliek' van paus Franciscus.

5. Hoe ecologische was Sint Franciscus? En de franciscanen?

Guy Dilweg wordt geinterviewd over deze vragen. Het gebeurde op een studiedag met als thema Deugt de Natuur? Een Oikos conferentie, gehouden op 16 november 2016 over ‘ecologische bekering’ en de rol van de theologie; theologie en duurzaamheid na Laudato si'. De vragensteller is Christiaan Hogenhuis, medewerker van Oikos. Ruim 8 minuten.

 

5. Meer spiritualiteit

>> Meer over onze spiritualiteit.
>> Naar de pagina's over Franciscus
>> Stoutenburg en de Groene Bijbel

Andere pijlers: gemeenschapsleven en natuurverbondenheid.

Terug       Top

Guy Dilweg, juni 2017