Home > Natuurverbondenheid

De natuur is één van de drie pijlers van het project

De natuur als leraar

De schoonheid van de antuur (hier de paddenpoel) is altijd weer een bron van inspiratie.

Wat is een milieuproject zonder een stuk natuur, zonder een moestuin, zonder dieren?

Het Franciscaans Milieuproject is gesitueerd op een landgoed van elf hectares. Dat levert een grote variëteit aan natuurvormen en de bewoners ervan: bospercelen, een houtwal, weiden, sloten, natte stukken, droge stukken, paddenpoel. Een klein beukenbos met bomen die meer dan een eeuw oud zijn. Heel wat groepsleden en bezoekers hebben hier een boom staan die voor hen van speciale betekenis is.
We gaan een beetje naar beneden en lopen langs de kippen die vorstelijk de ruimte hebben voor hun gescharrel en de bijen die ons helpen bij de bevruchting van de gewassen in de tuin. Samen met de katten zijn dat de dieren die we "houden". Daarnaast zingen er tientallen vogels, en huppelt en kruipt en vliegt en zoemt er van alles rond. Boven de aarde, op de aarde en in de aarde.
Achter de kas ontvouwt zich de moestuin met haar waaiervormige paden en haar baaierd aan kruiden, bloemen en groenten. Net als de meditatieruimte en de huiskamer is de moestuin een centrale plek in ons leven.

Contact maken met je natuur

Op je knieën in de natuur.

"Aarde is al wat we zijn wat we maken,
adem ons open, maak ons uw aarde."

Dit zijn regels uit een lied van Huub Oosterhuis dat we graag zingen. We zijn van aarde. Zoals Hein Stufkens het op een studiedag bij ons verwoordde: "we hebben allemaal dezelfde achternaam: van de Aarde." Deze aardeverbondenheid is een eigen trekje van het Franciscaans Milieuproject. Het probeert deze aardeverbondenheid in zijn religieuze kant te ervaren en te onderzoeken. Voor veel mensen is de aarde een leverancier van grondstoffen en van een mooie zonsondergang. Dat ze ook ingang is tot verwondering, lofprijzing en mysterie, dat ze ons in contact kan brengen met God, dat is een minder gebruikelijke benadering.

Deze aardeverbondenheid van het project staat echter niet op zich, het is één kant van een grotere verbondenheid: die met onszelf, met de ander en met Die ons open ademt en uitnodigt de aarde een nieuw gezicht te geven.

>> Meer over natuurverbondenheid: de moestuin
>> Meer over natuurverbondenheid: bosbeheer
>> Bosfoto's van Marie Louise Dooijes: wortelen in het licht
>> Vroege Vogeltocht met Kees van Wegen
>> Stroom rechtstreeks van de zon
>> Gedichten in de moestuin: Woorden in de Wind

Stoutenburgerlaan autovrij

>> Genieten van een fietstocht over de (tijdelijk) autovrije Stoutenburgerlaan. (maart 2014)

Andere pijlers: gemeenschapsleven en spiritualiteit.

Terug       Top

Guy Dilweg, april 2014.