Home >Links

Netwerken

Bloemenweide.

Op deze pagina hebben we de links bij elkaar gezet van de belangrijkste organisaties met wie we samen werken of met wie we ons verbonden voelen. Net als in een bloemenwei versterken we elkaars functie en groeikracht. Zo wordt de wereld weer mooier.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2016

1. Franciscaans Circuit
2. Interkerkelijk Milieunetwerk
3. Netwerk Milieu en Spiritualiteit
4. Buurtnetwerk Stoutenburgerlaan

1. Franciscaans Circuit Nederland

a. La Verna, franciscaans centrum voor spiritualiteit in Amsterdam West
b. Franciscaans Jongerenwerk, gevestigd in Megen (Noord Brabant)
c. De Wonne, woongemeenschap met opvang in Enschede e.o.
d. Franciscaanse Beweging, landelijke organisatie met kantoor in Den Bosch
e. Dé franciscaanse activiteitensite van heel Nederland: de franciscaanse weg

Top

2. Interkerkelijk Milieunetwerk.

Dit netwerk is ontstaan vanuit de werkgroep Kerk en Milieu van de Raad van kerken. Het beoogt het gesprek over de vraagstukken van milieu, klimaatverandering en natuurverbondenheid binnen de kerkgemeenschappen te bevorderen. Het Franciscaans Milieuproject doet mee in dit netwerk. Het vergadert twee keer per jaar en organiseert in het najaar een studie- en acteidag voor mensen in de kerken die op dit terrein actief zijn.

Naast het Franciscaans Milieuproject zijn de volgende organisaties lid van dit Netwerk:

a. Werkgroep Kerk en Milieu. De mensen van deze werkgroep vormden de spil en de moter van dit netwerk. De werkgroep is opgeheven, maar de site is nog te bereiken, met veel info.
b. De Noach Alliantie is een platform van 15 christelijke organisaties die zich sinds 1998 samen inzetten voor de zorg voor de schepping.
c. Kerk in Actie. Het recent vernieuwde samenwerkingsverband van tien kerkelijke en interkerkelijke hulporganisaties.
d. Kerktuinen. Informatie over tuinen rond kerken: beschrijvingen, foto's en links voor bijzondere kerktuinen, tips en kalender voor beplantingen.
e. ICCO. ICCO is de interkerkelijke medefinancieringsorganisatie voor ontwikkelingssamenwerking.
f. Stichting Kerk en Dier. De Werkgroep stelt zich tot doel het informeren, motiveren en activeren van onder andere de individuele kerkleden en van kerkelijke organisaties.
g. Stichting OIKOS Oikos werkt op het terrein van internationale samenwerking en ontwikkeling.
h. Nieuwwij, Een site vol inspirerende ideeën, gesprekken, informatie en meningen over wat nodig is om de Nederlandse samenleving er kleurrijk te laten uitzien, zodanig dat we ons er thuis voelen.

Top

3. Netwerk Milieu en Spiritualiteit.

Speciale vermelding verdienen hier (bijgewerkt maart 2013):
Elly Verrijt. De bezielende kracht achter de voormalige ecologische leerplek de Gaarde en nu actief op internet met veel informatie en ideeën.
Aardewijs (voor natuurlijke heling). De opvolger van de bovengenoemde Gaarde die is samengegaan met de Volksakademie voor Natuurgeneeskunde in Berkel-Enschot.
La Cordelle, het 'gezelschap voor vrede, vreugde en inspiratie' van Hein en Brigitte Stufkens in Cadzand .

Top

4. Buurtnetwerk

De bloempluktuin 'In de vrolijke mortier' aan de Stoutenburgerlaan 6 ligt er uitnodigend bij. 'Er zijn deze zomer ook zoveel verschillende soorten bloemen, nog meer dan vorig jaar. De tuinen zien er prachtig uit,' vindt Wilma van Ravenhorst. 'De belangstelling voor onze gratis toegankelijke tuinen is groot. Men kan een boeket naar eigen keuze samenstellen.' En er is ook iets te drinken en heerlijke zelfgebakken taart: pluktuin stoutenburg.

Verderop aan de Stoutenburgerlaan (8 a) woont een kunstenaarsechtpaar. Felicia Dekkers heeft het bureau beeldzin opgericht. Zij legt zich toe op verdieping, bezieling in en vanuit communicatie. Beeldzin staat voor beelden, zinnen en taal, zingeving. > Bureau Beeldzin.

Haar man Frans Hazelzet is beeldend kunstenaar en geeft ook workshops schilderen in zijn atelier.
> franzhazelzet.nl. "Schilderen, dat is opnieuw beminnen" is zijn motto.

5. WWOOF

Per jaar komen een tiental (internationale) vrijwilligers via WWOOF ons helpen bij het werk in de tuin.

>> Meer over WWOOF-ers in Stoutenburg

Top

17-05-2016

Terug