Home > communiteit > Aansluiten

Hoe word je 'huisgenoot' in Stoutenburg?

Statuut voor mensen die een jaar mee willen leven in Stoutenburg
(herzien mei 2012)

1. VoorafCommuniteit

Er zijn verschillende manieren om mee te leven met het Franciscaans Milieuproject. Als regelmatige vrijwilliger, als gast, voor een sabbatperiode, als wwoofer etc. Voor mensen die meer willen en zich voor een jaar aan het project willen verbinden door er te gaan wonen hebben we de mogelijkheid geschapen om ‘huisgenoot’ te worden.
Als ‘huisgenoot’ leef en werk je gewoon mee met de communiteit, maar blijf je verantwoordelijk voor je financiën en ben je ook niet aansprakelijk voor de ontwikkelingen in het Franciscaans Milieuproject.

2. Hoe word je ‘huisgenoot’?

2.1.     Eerst kennismaken
Voordat je ‘huisgenoot’ wordt willen we dat je het project leert kennen: de plek, het leven, het werk, de mensen die het dragen etc. Dat kan door een aantal weken mee te werken en mee te leven. Als je denkt: ja, dat is wel wat voor mij, dan kun je dat aanvragen bij de communiteit.

2.2.     Kijken of het wat voor je is
Als de communiteit positief reageert ga je het eerst eens uitproberen voor een periode van één maand.. De communiteit wijst een contactpersoon voor je aan waarmee je lopende zaken kunt doornemen. Voor je verblijf bij ons vragen we je een vrijwillige financiële bijdrage. Als de kennismaking over en weer goed bevallen is kun je een stap verder gaan en het huisgenootschap aanvragen..

2.3.     Huisgenoot worden
De communiteit zal je vragen je motivatie op papier te zetten. Geef daarin je beweegredenen aan waarom je kiest voor:
-    een religieuze gemeenschap
-    (franciscaanse) inspiratie als bron
-    met als focus de verbondenheid met het milieu en de natuur
en aan te geven welke bijdrage je aan het project denkt te kunnen geven.

De communiteit zal je uitnodigen voor een gesprek over je brief. Daarna zal de communiteit je laten weten of je "huisgenoot" kunt worden. We spreken af per wanneer dat ingaat. Je dient je voor één jaar aan het project te verbinden. Vanaf de afgesproken datum  is dit statuut ‘huisgenoot’ op jou van toepassing.

3. Inbreng

3.1. Van jou als ‘huisgenoot’ verwachten we dat je meedraait met de communiteit. Mocht je vanwege financiële of andere verplichtngen minder beschikbaar zijn, dan bespreek je dat van tevoren. Als je bijvoorbeeld buitenshuis moet werken voor je inkomen, verwachten we dat je gemiddeld toch minstens drie dagen werk per week voor het project (tuinen,  gasten, huishouden, e.d.) beschikbaar bent.
3.2. Als ‘huisgenoot’ bieden we je kost en inwoning. Je bent verder zelf verantwoordelijk voor je overige financiën, zoals ziektekostenverzekering en andere eigen uitgaven.
3.3. We verwachten dat je mee doet aan dat deel van het wekelijkse werkoverleg, waarin de taken voor de komende tijd worden verdeeld.
3.4. Je houdt een contactpersoon vanuit de communiteit
3.5. Op gezette tijden word je uitgenodigd voor een huisvergadering om uit te wisselen hoe het over en weer gaat.
3.6. Elke drie maanden heb je een gesprek met leden van de communiteit over je huisgenootschap. Drie maanden voor het einde van het afgesproken jaar volgt er een evaluatie en een gesprek hoe je eventueel verder wilt. Zie ook onder par. 5
3.7. Als ‘huisgenoot’ krijg je ook de beurt bij het voorbereiden en leiden van de meditaties.

4. Vrije dagen

Iedereen in Stoutenburg, dus ook de ‘huisgenoot’, heeft recht op 5 weken vakantie. Voor de planning van de grote vakantie wordt in onderling overleg een rooster gemaakt, zodat we aan onze verplichtingen tijdens de zomermaanden kunnen voldoen. Wordt je ingeschakeld voor werkzaamheden in een weekend, dan kun je die tijd door de week compenseren.

5. Verandering verbinding

Tijdens de evaluatie kun je samen met de communiteit bekijken hoe je verder denkt te gaan. Je kunt

  1. je huisgenootschap afronden ,
  2. een nieuwe aanvraag doen als ‘huisgenoot’
  3. een aanvraag doen om lid worden van de communiteit.

5.1. Als je stopt maken we goede afspraken om je verblijf in Stoutenburg af te ronden.
5.2. Als je door wilt gaan hebben we daar een gesprek over.
5.3. Als je lid wilt worden van de communiteit, dan gaan we daarover met jou in gesprek..

6. Huisgenoot en lid communiteit

De belangrijkste verschillen tussen de huisgenoten en de communiteit zijn:
a. - de communiteit is de verantwoordelijke voor de inhoudelijke, financiële en praktische uitvoering van het project en neemt – in overleg met bestuur – de daartoe strekkende beslissingen.
b. - de communiteit is ten volle financieel en moreel verantwoordelijk voor haar leden, die op hun beurt alle verdiensten afdragen aan het project. Naast de kost en inwoning biedt de communiteit haar leden ook wat zij nodig hebben (zakgeld, vakantiegeld) en betaalt ze de ziektekosten.
c. - De communiteit heeft een eigen besloten programma van bezinning en verdieping.

>> Terug naar 'Aansluiten"
>> De ervaringen van huisgenoot Ruben (2011-2012).

Laatst bijgewerkt december 2014.

Terug       Top