Home > communiteit > Religieus

Aandacht voor de bron van ons bestaan

Meditatieruimte. De verhouding tussen mens en milieu en de natuur kan volgens ons alleen echt verbeterd worden als je die vanuit de wortel opnieuw opbouwt. Die wortel is voor ons de religieuze kant van ons bestaan: de overtuiging dat wij wezenlijk verbonden zijn met God en via God met alles wat leeft en geschapen is. Daar moet je regelmatig bij stilstaan. En dat doen we ook drie keer per dag in onze meditaties en stille tijden. Daarnaast houden we themaweekenden waarin we inhoudelijk onze verbondenheid uitdiepen. Iedere maand verzorgen we een openbare viering waarin we samen met belangstellenden onze verbondenheid vieren in zang, gebed, gesprek en dans.

Bij dit alles is Franciscus van Assisi één van de grote inspiratoren. Hij drong zo diep door in het bestaan dat hij alles vanuit zijn oorsprong kon waarnemen: als een Loflied op de Schepper.
Maar we drinken ook graag uit andere bronnen die onze ziens- en leefwijze van verbondenheid voeden. Boeddhisme, de wijsheid van inheemse volken, soefisme e.a. zijn voor ons evenzeer bronnen van inspiratie.

>> Meer over onze spiritualiteit
>> Meer over Franciscus


Terug       Top