Home > communiteit > Gemeenschap

Een oecumenische woon-werkgemeenschap

Communiteit 2013.Zomer 2013 bestaat de kern van communiteit uit vijf volwassenen. We zijn blij met een nieuwe huisgenoot en met een parttime bewoonster. Samen dus zeven. Verder zijn er vaak vrijwilligers, soms sabbatgasten en andere tijdelijke huisgenoten. Allen hebben gemeen dat ze het leuk vinden om in een gemeenschap te leven en voor een gezamenlijk project te werken.

De meeste leden van de communiteit kiezen voor Stoutenburg omdat ze daar een leven kunnen leiden dat je niet zo gemakkelijk in je eentje volhoudt. Je hebt steun aan elkaar als je volgens je idealen wilt leven. Dat wordt concreet in de gezamenlijke maaltijden, de opvang van gasten, de gezamenlijke zorg voor het landgoed en de gebouwen en het wekelijkse werkoverleg,. En ook in het inleveren van de inkomsten uit werk buitenshuis. De leden ontvangen zakgeld en vakantiegeld.

De communiteit heeft door de gezamenlijke doelstelling en door het gemeenschapsleven voldoende samenhang om het goed te hebben met elkaar. Iedereen heeft een eigen kamer voor de broodnodige privacy.

Wie lid wil worden van de communiteit, komt eerst snuffelen en dan een tijdje op proef als huisgenoot. Het is een hele stap waar we goed de tijd voor nemen.

De laatste tijd melden zich nogal eens mensen die hun hond mee willen nemen. Die moeten we teleurstellen. Vanwege de samenstelling van de communiteit en het vele werk met en onder gasten vinden wij Stoutenburg géén geschikte plaats voor een hond.

Laatst bijgewerkt april 2013.

Terug       Top