Een kleine toespraak bij de

Opening Zonnedak Stoutenburg

Je ziet hem niet, maar hij is er wel.Guy Dilweg houdt toepsraakje bij opening zonnedak stoutenburg
Hij is er. Hij is er altijd.
In ons, in al het groen om ons heen,
in de wind en de wolken,
in de bakstenen van het kasteel,
in ons voedsel,  in ons
overal is hij,
de zon.

Hij gaat op over rechtvaardigen en onrechtvaardigen,
over armen en rijken,
over schurken en schatten.
Hij maakt geen onderscheid
en schenkt gul zijn licht en warmte aan ál wat leeft.

Is het daarom dat de kleine zanger van Assisi, Franciscus,
er het beeld in zag van de Allerhoogste,
de Bron van al het goede, de enig goede, die alleen maar goed is?

Wat zijn we zonder de zon?
zonder het graan dat hij doet groeien,
zonder de liefde die hij aanvuurt,
zonder de energie die ons huis verwarmt
en onze duisternis verlicht.

Ja, we zijn dankbaar dat de aarde in miljoenen jaren
die zonne-energie heeft opgeslagen
in turf en steenkool, in gasvelden en zo meer.

Maar we weten ook dat die voorraad eindig is, o
omdat onze planeet eindig en beperkt is.


Wat is het dan mooi
om in ieder geval een deel van de energie die we nodig hebben voor dit huis,
rechtstreeks van de zon te betrekken.
En daarmee de voorraden te sparen
voor wie na ons komen.

Het voelt zó goed dat ons dak
nu een energiecentrale is geworden.
We zijn de mensen die dat mogelijk hebben gemaakt erg dankbaar.
De eigenaar van het pand, de ontwerpers, de fabrikanten en de installateurs.
Maar natuurlijk ook de aarde die de materialen liet groeien en bewaarde.
En...alle goede gevers, want het kost een paar centen.

Voor hen en voor alle anderen willen we een strofe zingen
uit het Loflied van de Schepselen van Franciscus van Assisi.
Ik wil mijn medebroeders vragen om hier samen te komen
en – tegen de wind in –
stem te geven aan het loflied op onze broeder Zon.

“Geloofd zijt gij om broeder zon, uw zinnebeeld, de gouden bron
die uitstraalt over alle volken.
Geloofd zijt gij om zuster maandag om sterren  die in het luchtruim staan.
Geloofd om broeder wind en wolken.

Looft God en dankt en benedijdt en dient Hem vol ootmoedigheid.
Amen.”

 

 


>> Meer over natuurverbondenheid: de moestuin
>> Meer over natuurverbondenheid: bosbeheer
>> Bosfoto's van Marie Louise Dooijes: wortelen in het licht
>> Vroege Vogeltocht met Kees van Wegen


Andere pijlers: gemeenschapsleven en spiritualiteit.

Terug       Top

Guy Dilweg, mei 2011