Home > Teksten > Vogelpreek

Vogelpreek andersom

Hoe de vogels voor Franciscus gingen bidden

Vogelpreek Antony Falbo.
De vogelpreek volgens Antony Falbo
 
Vogelpreek volgens Norval Morrisseau
 
 
 

Guy Dilweg schreef voor de viering in Stoutenburg een omgekeerde Vogelpreek

We waren met velen in het veld;
van iedere familie uit de buurt
van alle soorten wat.
Ik heb ze niet geteld.

Het was een fluiten en een slaan,
een kraaien en een zingen
dat horen en zien je leken te vergaan
en ook werkelijk vergingen.

Toen kwam daar die vreemd’ling aan
met mensen om zich heen.
Ons zingen deed hem stokstijf staan
en geen van ons ging heen.

Wij hadden hem zo lang verwacht
hij was de reden van ons samenzijn
Dit werd een nieuw begin.
Wij hielden onze adem in.

Behoedzaam, alsof hij op bloemen trad
naderde hij en gaf ons wat
hij ons te geven had:
Er kwam een snik uit zijn hart.

Hij sprak:
“Lieve zusjes en broertjes,
ik vraag jullie om vergiffenis.
Ik schaam mij diep dat ik zo lang
achteloos
langs jullie ben heen gegaan

Steeds dacht ik dat ik alleen
de mensen in de dorpen
vertellen moest van de Liefde
van Die ons geschapen heeft.

Nu ik jullie hier zo samen zie,
met alle kleuren en geluiden
en de lichtheid van jullie bestaan,
ontbreken mij de woorden
om jullie in bidden voor te gaan.”

Hij keek ons aan met die grote ogen
en leek werkelijk ontdaan.
Toen zijn wij samen
zachtjes voor hem bidden gaan.

En ieder zong zijn eigen melodie
de lucht ging er van trillen
een hemelzoete harmonie
die zijn verlangen deed verstillen.

Er drupten tranen in zijn baard
en hij sprak hees
“Wie heeft er ooit zó’n preek gehoord?

Heer, dank u met de vogels
geboren uit uw schoot
die lichte lieve wezens
die u de schepping bood.
Als bloemen van de hemel
bezingen zij
uw liefde voor de schepping.

En als ik spreek, Heer,
laat het dan gaan zingen in mijn hart,
een loven worden en een lied,
zoals u het zingt in deze kleinen.”

En, ontroerd, omarmde hij ons allen
met zijn twee grote vlerken.
Wij wisten: hij is één van ons
en lieten dat ook merken.

Dan - jub’lend vlogen wij op
in een nieuw verband verbonden.
dat heel d’aard te omspannen leek.

Wij waren Franciscus’ vogelpreek..

.
Terug       Top

4 oktober 2016. Guy Dilweg.