Home > Teksten >Verbondenheid

De vleugelslag van een vlinder…

De tere vleugelslag van een vlinder kan een tyfoon veroorzaken.'Het gaat erom dat we ons gedrag fundamenteel veranderen. En denk niet dat jouw persoonlijke verandering geen gevolgen zal hebben voor de grote vraagstukken in de wereld.

Ik ben ervan overtuigd dat alles in de wereld zo geheimzinnig
en veelomvattend met elkaar is verbonden
dat de subtiele, op het oog onbeduidende vleugelslag van een vlinder,
ergens op onze aardbol,
duizenden kilometers verderop
een tyfoon kan ontketenen.

Ons microscopische, maar evengoed unieke dagelijkse handelen sorteert effect.
De gedachte dat het de grote vraagstukken van onze tijd niet kan oplossen.
is een nihilistische bewering en een uitdrukking
van de arrogantie van de moderne rationaliteit die de wereld meent te kunnen doorgronden.

Wat weten we eigenlijk echt van de wereld af?
Zou het niet zo zijn dat een en passant gevoerd gesprek tussen twee mensen
de kiem legt van waaruit ooit later een prachtige bloem van grote betekenis zal groeien?

In onze wereldomspannende beschaving
zullen alleen zij wanhopen die technologische patentoplossingen zoeken.
Wie echter in alle bescheidenheid gelooft
in de mysterieuze kracht van het eigen mens-zijn
en gelooft dat ons mens-zijn ons verbindt
met de evenmin te bevatten kracht van het al zijnde in de wereld
die heeft geen reden tot wanhoop.
Integendeel.
Die mag er op vertrouwen dat wij door te zijn met het zijnde
uiteindelijk het beste zullen boven laten komen.

Vaclav Havel, (cursief bewerking door Guy)

>> Meer teksten

Terug       Top

Stoutenburg, maart 2013.