Home > Archief > Heilig Voedsel

Heilig Voedsel

Conferentie over de meervoudige betekenis van onze voeding.
Tweedaagse in Stoutenburg 21 en 22 maart 2008

Heilig voedsel???

Ons dagelijks brood. De titel van dit deze tweedaagse kan allerlei vragen oproepen. Hoezo heilig? Waarom zou voedsel heilig zijn?
Eten is een alledaagse en noodzakelijke handeling. Zonder eten gaan we dood. In religieuze tradities is het besef levend dat eten meer dimensies heeft.
Zoals:
- Genieten in dankbaarheid tegenover gedachteloos consumeren
- Rechtvaardigheid - overdaad tegenover honger.
- Zelfbeheersing - tegenover onmatigheid .
- Reinheid: lichamelijk en religieus.
- Het verlangen naar heelheid van het bestaan, voor allen en alles.

Nieuwe spijswetten

In onze tijd wordt, met verwijzing naar die tradities, wel gepleit voor 'nieuwe spijswetten'.
Juist omdat eten elke dag weer terug komt en noodzakelijk is, is het een goed thema om stil te staan bij verschillende dimensies van voedsel. Het eten zelf is niet heilig, maar de manier waarop we ermee omgaan kan het karakter hebben van 'heiligen'. Het bewust omgaan met productie (herkomst), bereiding en het genieten van voedsel kan ons helpen de heelheid van het bestaan recht te doen en te vieren. Doel van de tweedaagse is: Bewuster omgaan met voedsel, in relatie tot de manier waarop in de wereld staan. Hoe belangrijk vinden we dankbaarheid, rechtvaardigheid, duurzaamheid en het verlangen naar heelheid en kwaliteit van leven? Dat wordt deze bijeenkomst vormgegeven in het praktisch omgaan met voedsel, in een inleiding over de religieuze betekenis van voedsel binnen een bepaalde religieuze traditie, in het delen van ervaringen en inzichten in workshops, in rituelen en viering.

Goede Vrijdag - Stille Zaterdag

Aan de maaltijd: meer dan eten. De bijeenkomst begint op Goede Vrijdag met de avondmaaltijd (ontvangst vanaf 5 uur) en eindigt Stille Zaterdag om ongeveer 5 uur.

De geplande workshops zijn:
- Voorbereiding middagmaaltijd
- Religie en eten
- Gebeden, zegenspreuken, rituelen
- Collage maken over 'heilig voedsel'
- Zalige eetverhalen vertellen.

Het definitieve aanbod ontvangt u samen met het uitgewerkte programma een week van tevoren.

Huiswerk

Aan de deelnemers wordt gevraagd om ter voorbereiding en als reflectie vooraf voor zichzelf iets op te schrijven wat voor hen 'heiligen van voedsel' zou kunnen betekenen. Dat kan ook de beschrijving zijn van een ervaring dat een maaltijd meer werd dan voedsel tot zich nemen en naar een grotere dimensie verwees.

Praktische informatie

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 15 maart. De deelnemersbijdrage is € 69,-. Donateurs betalen € 55,-. Alles inclusief alle maaltijden en consumpties en verblijf op een éénpersoonskamer, exclusief linnenpakket. Dat is te huur voor € 6,- of u kunt het zelf meebrengen.

Bekijk de fotopagina
en lees de motivaties van enkele deelnemers.

Terug       Top

20 januari 2008.