Home > Teksten > Lente doet pijn

Als God liefde is...

Aanwwezigheid
Aanwezigheid.
Onderweg van Perugia naar Assisi,
vroeg broeder Leo aan Franciscus:
‘Vader, wat bedoelen we eigenlijk als we zeggen dat God Liefde is?’
Franciscus stapte voort alsof hij de vraag niet had gehoord en Leo wilde hem al herhalen toen Franciscus stilstond en hem tegenhield. Hij sprak zacht en nadenkend:
‘Als we zeggen dat God liefde is,
dan zeggen we eigenlijk
dat God ons voorstellingsvermogen te boven gaat.
Wat is liefde, Leo, wat is liefde?
Is het de aantrekkingskracht tussen gelieven?
Ja, die heeft er zeker mee te maken.
Maar het is de liefde niet.
Is het de belangeloze zorg van een moeder voor haar kind.
Dat is het zeker, maar het is de liefde niet.
Is het de kracht die bomen doet groeien, bloemen doet geuren
en de wolken laat regenen?
Ook daarvan kunnen we niet anders zeggen dat het liefde is,
maar het is de liefde niet.
Is het de weg die ons tot dit leven heeft geleid?
Ja zeker, liefde trok en duwde ons,
maar het is de liefde niet.’

‘In, onder en over dit alles is een aanwezigheid
waar we geen naam voor hebben.
We noemen het God, we noemen het Liefde.
Maar we weten niet wat we daarmee zeggen.
Liefde is niet te begrijpen, liefde kun je niet weten en niet meten.
Het gaat ons verstand te boven
Pas als aan alle denken en voelen, begrijpen en ervaren een eind gekomen is,
kunnen we in onze ziel een afdruk ervan vinden,
een zeker weten van de oneindige omarming van God.’

‘Moeten we dus zwijgen over de liefde?’, vroeg Leo.

‘O nee, haastte Franciscus zich te antwoorden.
We moeten liefde leven, spreken, zingen, dansen;
meebewegen met al wat om ons heen leeft.
Laten we alles licht en zacht maken door onze manier van leven.
Maar ik zou willen dat we gaan inzien dat liefde niet alleen maar mooi en goed is.
Ook de rots die mijn blote voeten ontvelt,
het vogeltje dat uit het nest valt,
het kind dat sterft;
het is alles opgenomen in en manifestatie van die Liefde.
Dat is vaak moeilijk te aanvaarden.
Maar zolang we dat niet als liefde kunnen ervaren
hebben we de hoogte, de diepte, de breedte
en de intimiteit van de liefde nog niet ontdekt
Als wij daarin de liefde niet kunnen zien,
dan komt dat niet doordat het geen liefde is,
maar omdat onze ogen versluierd zijn en onze ziel nog niet gewekt.

Leo opende zijn mond om verder te vragen,
maar Franciscus legde hem de vinger op de mond.
‘Het is nu beter te zwijgen, Leo,' zei hij en hij omarmde hem.
En ze liepen ín stilte verder.

4 oktober 2008, Guy Dilweg.


Terug       Top

Stoutenburg, 29 maart 2006. Guy Dilweg.