Home > Publicaties > Schoonheid

Zesde Stoutenburg tweedaagse 9 en 10 maart 2012

MOOI! - over schoonheid in het leven van alledag

Schoenen, schilderij van Van Gogh
De filosoof Heidegger beschrijft in een opstel over de oorsprong van het kunstwerk een bekend schilderij van van Gogh. Het stelt een paar oude schoenen voor. Dat is op zich geen ‘mooi’ onderwerp en je rekent ze niet tot de schoonheid. Maar die schoenen onthullen wel een diepe werkelijkheid: de moeite van de arbeid, verricht door degene die de schoenen draagt. Op het leer ligt de vochtigheid van de aarde die bewerkt werd.
Voor Heidegger onthult de schilder zijn diepere visie op de werkelijkheid en openbaart die een werkelijkheid waar we anders gemakkelijk aan voorbij zouden lopen.
Felicia Dekkers

Felicia Dekkers studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde in Leiden en later Theologie. Zij was 15 jaar werkzaam in het Middelbaar School-onderwijs voor de vakken Nederlands, Wereldliteratuur en Levensbeschouwing.
Aan Hogeschool Amsterdam gaf zij daarna colleges Kunst- en Levensbeschouwing.
Zij richtte in 1997 haar Bureau Beeldzin op (www.beeldzin.nl). Zij geeft lezingen, schrijft en werkt voor verschillende tijdschriften als beeldredacteur. Tevens is zij redacteur bij Uitgeverij Abdij van Berne in Heeswijk.

‘Mooi!’ Dit was het thema  voor de zesde Tweedaagse op kasteel Stoutenburg op 9 en 10 maart 2012.
Tijdens de Tweedaagse gingen we schoonheid (leren) ervaren en schoonheid scheppen. Schoonheid ligt bij wijze van spreken overal voor het oprapen. Soms kan iemand je helpen net even anders te kijken naar iets of net even op een andere manier je zintuigen te gebruiken, zodat je geraakt wordt en “wat mooi!” stamelt. Iets, waar je anders misschien aan voorbij gelopen zou zijn. Zoals aan de ‘Schoenen van van Gogh’ hiernaast.

Voor Franciscus van Assisi was al het mooie en schone dat hij om zich heen zag, meteen verbonden aan en een verwijziging naar de Schone. Zijn eerste biograaf, Thomas van Celano, schrijft: 'In het schone zag hij de Allerschoonste; speurend ging hij zijn Beminde achterna langs de sporen die deze overal in de dingen achtergelaten had.' Zo wordt de schoonheid die we ontdekken in het leven van alledag een poort naar de Schoonheid (met een hoofdletter dus).

Felicia Dekkers

Op de vrijdagavond nam Felicia Dekkers ons bij de hand bij het ontdekken van schoonheid in de gewone dingen van het leven. Zij deed dat aan de hand van beelden, filmfragmenten uit Mon Oncle van Tati en door met ons haar inzichten te delen.

Op zaterdag 10 maart gignen de deelnemers zelf buiten en binnen op ontdekkingstocht naar het “schone”. Daarvoor werden verschillende methodes aangereikt in workshops.

Workshops


1. De schoonheid ervaren in de natuur (buiten)
2. Je verbinden met het wonder van natuur d.m.v. Zen-zien Zen-tekenen.
3. Samen gedichten bespreken en muziek luisteren.

>> De brochure van deze Tweedaagse (zelf dubbelzijdig afdrukken!)
>> Fotoverslag

Terug       Top

Bijgewerkt juni 2013