Home > Publicaties > Dhont

Stoutenburglezing 14 oktober 2012 door Rudy Dhont

Transitie, veerkracht en spiritualiteit

Rudy DhontVoor wie de ‘culturele’ waarheid onder ogen durft zien, heeft het er stilaan de schijn van dat we ons op een doodlopend spoor bevinden: sommigen gewagen, allicht terecht, van een systeem- of totaalcrisis. Alleen al in het licht van de klimaat- en energieproblematiek, en van de financiële en economische turbulentie, dringt een transitie zich op. Een transitie is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld economie, cultuur, technologie, instituties en natuur en milieu. Maar wat moet of kan zo’n transitie dan inhouden – ook op het heel concrete niveau van onze samenleving?

Transition towns

Een voorbeeld van zulke transitie is de transition towns-beweging: een sociaal-ecologisch experiment waar lokale gemeenschappen zelf de handen uit de mouwen en de koppen bij elkaar steken om antwoorden te bieden op de grote uitdagingen van deze tijd. Een beweging die zich viraal verspreidt en volop de kaart trekt van het opbouwen of herstellen van veerkracht – blijkbaar een inspirerend en mobiliserend concept.

De lezing begint met een korte situatieschets: de noodzaak voor een transitie, maar meteen ook de vtraag naar de richting voor die transitie. Vervolgens: wat zijn transition towns en hoe proberen zij een antwoord te bieden op wat ons overkomt? Uitgebreide aandacht daarbij verdient het veerkrachtdenken, en de vraag of wij over veerkracht niet een paar levensbelangrijke lessen te leren hebben. En wat is de – natuurlijke – plaats van spiritualiteit in dat alles? Want, misschien wringt daar wel precies de schoen...  

Over Rudy Dhont

Rudy Dhont (°1965) houdt zich als (onder)zoeker (Leuven) al enige jaren bezig met het aandachtig bekijken en overdenken van wat ons op deze knik in de geschiedenis overkomt, en wat daaruit mogelijk te leren valt over de wegen die we voor alternatieve toekomsten nu al moeten kiezen. De hoop is telkens om dingen in beweging te brengen en, zelf of samen met anderen, nieuwe (of vergeten) wegen uit te proberen.

Regelmatig verschijnt in tekstvorm de neerslag van zijn verkenning. De zoektocht leidde langs de grote thema’s klimaat, piekolie, geld, transitie en verandering tot een – uit noodzaak – veel grondiger verdieping in systeem- en veerkrachtdenken. En daar voorbij tot die nog bredere kosmos van culturele verhalen waar de diepere, metafysische vragen rond identiteit en (persoonlijke) plaats in het universum van dingen aan de orde zijn.

14 Oktober 2012 in de kapelzaal van het Franciscaans Milieuproject. De zaal is open om 13.30 uur en lezing begint om 14.00 uur. Toegang gratis. Wel graag aanmelden per e-mail of per telefoon 033 4945500.

>> kort filmpje door Rudy op You Tube
>> verhaal van Rudy over Transition Town Totnes

Terug       Omhoog

17 juli 2012