Home > Publicaties > Boersema

Stoutenburglezing 2015 door Jan Boersema

Franciscus en de wolf

De achttiende Stoutenburg lezing werd gehouden door prof. dr. Jan J. Boersema van het Centrum voor Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden. Titel: “Sint Franciscus en de Wolf. Over Middeleeuwse heiligen, vooruitgangsgeloof en de Nieuwe Wildernis”.Franciscus en de wolf

Nieuwe Wildernis

Het verhaal van Franciscus en de Wolf toont een typerend motief: een wrede wolf bedreigde de inwoners van Gubbio totdat Franciscus hem in naam van Christus liet beloven nooit meer kwaad te doen. In ruil daarvoor zouden de mensen hem zijn leven lang voeden. Heiligen onderscheiden zich van ‘gewone’ mensen onder meer doordat ze een afwijkende relatie met de (ongetemde) natuur hebben. Franciscus stond in die traditie en verhalen zoals dat van de wolf en de ‘vogelpreek’ kunnen zo geduid worden. Vandaag de dag klinkt in de westerse wereld de roep om ‘rewilding’. Zelfs in ons man-made Nederland krijgt de Nieuwe Wildernis gunstig onthaal. Ecologisch gezien lijkt dat zinvol, want het verdwijnen van top-predatoren zoals wolf en beer heeft een verarming van de biodiversiteit veroorzaakt die doorwerkt in het hele ecosysteem. Hoe serieus nemen we daarbij de wildernis, hoe kunnen we deze ontwikkeling cultuurhistorisch plaatsen en vertalen naar ons handelen? Deze vragen worden in de Stoutenburglezing verkend.

Jan Boersema

Jan Boersema

Jan J. Boersema (1947) was tot 2012 hoogleraar ‘Culturele en levensbeschouwelijke dimensies van de relatie mens en natuur’ aan de VU. Daarvoor werkte hij bij de Raad voor Milieubeheer (VROM) en de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2012 is hij hoogleraar ‘Grondslagen van de milieuwetenschappen’ aan de Leidse universiteit. Hij is bioloog en theoloog, gepromoveerd op The Torah and the Stoics on Humankind and Nature en deed jarenlang cultureel-ecologisch onderzoek naar Paaseiland (foto!).

>> Naar de lezing (nog niet beschikbaar)

Terug       Omhoog

Augustus 2016