Home > Publicaties > Beckers in de krant

Hieronder staat een samenvatting van de lezing van Ria beckers.
Ook de volledige tekst van interview en discussie met de zaal is beschikbaar.

Leusder Krant Woensdag 4 oktober 2000

Ria Beckers bij Franciscaans Milieuproject

Bedrijfsleven krijgt kous op de kop als het onvoldoende rekening houdt met milieu

door Jan Kas

Ria Beckers tijdens de derde Stoutenburglezing.

STOUTENBURG - ,,Toen de Duitse consument geen Nederlandse tomaat meer wilde omdat die geen smaak had en niet duidelijk was wat er precies in zat, toen pas is de Nederlandse land- en~ tuinbouw gaan nadenken. Het bedrijfsleven loopt vanzelf stuk op zijn eigen grenzen als de consument iets eenvoudigweg niet wil."

Ria Beckers, voormalig lid van de Tweede Kamer voor de PPR en later GroenLinks, voorzitter van de Stichting Natuur en Milieu, heeft een sterk vertrouwen in de macht van de consument. ,,Zeker drie á vier miljoen Nederlanders zijn betrokken bij een van de natuur- en milieuorganisaties. Groei en economie lijken het voor het zeggen te hebben, maar er is 66k een onderstroom. De economie, het bedrijfsleven krijgt de kous op de kop als er onvoldoende rekening wordt gehouden met natuur en milieu," aldus Beckers zondagmiddag in Kasteel Stoutenburg in Stoutenburg.

In het kader van de jaarlijkse Stoutenburg-lezingen van het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg werd de oud politica door milieufilosoof en pedagoog Kees Both uit Hoevelaken ondervraagd over wat haar beweegt in haar inzet voor natuur en milieu. Beckers maakt zich ook sterk voor de promotie van biologische land- en tuinbouw.

Lange adem

Er zijn veranderingen ten goede, gaf de Natuur en Milieuvoorzitter aan. ,,Tien Jaar geleden zou het nog onbestaanbaar zijn geweest dat landbouw en de natuur- en milieubeweging samen om de tafel zouden zitten om te praten over de inrichting van de overgebleven groene ruimte in ons land. Ethiek hoorde in de politiek niet thuis, kreeg ik in de jaren tachtig te horen. Nu gaan grote bedrijven over tot ‘maatschappelijk ondernemen’ omdat allerlei groepen en actiegroepen er om vragen."

Opkomen voor natuur en milieu is een zaak van lange adem, aldus Beckers. "Je ziet het aan de afschaffing van de apartheid in Zuid-Afrika, aan de vredesbeweging, de koude oorlog en de val van de Berlijnse Muur, aan het vrouwenkiesrecht. Grote veranderingen hebben tientallen jaren, vaak zo’n veertig á vijftig jaar, nodig voordat ze zich voltrekken, en dan gebeurt dat vaak op een moment dat je er helemaal geen geloof meer in hebt en er niet meer op rekent. De grote aandacht voor het milieu van de jaren zestig leek helemaal weggeëbd te zijn toen in 1992 de milieuconferentie van de Verenigde Naties in Rio de Janeiro het begrip duurzaamheid hoog in het vaandel zette. ‘Rio’ was een keerpunt. Als dieveerttig á vijftig jaar een soort wetmatigheid zijn, zal de in 2020 toch eendrachtig verlangde duurzame ontwikkeling komen."

Biologische boeren

,,Sterk geloof in de kracht van mensen en groepen" houdt Ria Beckers in het natuur- en milieuwerk op de been. We hebben niet Het Grote Alternatief, er zijn allemaal kleine alternatieven, ook dit milieuproject in Stoutenburg, die bijdragen aan de gewenste veranderingen. 1k ben optimistisch gebleven. De vredesdiscussie in de jaren zeventig was niet altijd prettig, maai veel kracht ontleende ik aan de zaaltjes en de fakkeloptochten met de mensen in het land. Inspirerend zijn ook de biologische boeren die tegen alles in, ook tegen kritische opmerkingen uit hun omgeving in, volhielden en nu succes lijken te hebben. Als ze niet uitkijken wordt hen trouwens alles uit handen gepakt doordat ‘het grote geld’ de biologische land- en tuinbouw interessant begint te vinden."

Een bittere conclusie is wel dat soms pas een ramp een omslag geeft. ,,Het kabinet Den Uyl besloot in de kernenergiediscussie tot uitstel van de bouw van drie kerncentrales. Die centrales zijn er nooit gekomen, het beslissende zetje was de ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl. Nederland wilde niet dat zoiets hij ons zou gebeuren. Dat was de belangrijkste drijfveer dat er wat veranderde." Er blijft te strijden over, aldus Beckers. ,,Nederland is tegenwoordig zo rijk, We worden met miljarden om de oren geslagen, zie de recente miljoenennota, maar zorg, onderwijs en milieu komen aan alle kanten tekort." 

Terug       Top

Guy Dilweg; 1 januari 2000