Home > > Stoutenburg Academie

Over de STOUTENBURG ACADEMIE

De leden van de Stoutenburg Academie.Leden van de Stoutenburg Academie in 2013: V.l.n.r. Sjef Staps,
Anne van den Berg, Jeanine Vermeulen, Cathrien de Pater,
Beatrijs van de Lisdonk, Marion Gieben, Kees Both en Jan de Valk.

Al jaren wordt in de communiteit van Stoutenburg en het bestuur van de Stichting Franciscaans Milieuproject nagedacht over de vraag hoe de leerervaringen die op Stoutenburg worden opgedaan ruimer verspreid kunnen worden in de samenleving.

Meedoen

De meest effectieve manier van ‘leren van Stoutenburg’ is ongetwijfeld het meeleven, meewerken, meevieren, meedoen met de communiteit, door de vele vrijwilligers en door gasten, die deelnemen aan door de communiteit aangeboden activiteiten, zoals tuinweken. Daarnaast wordt op een verhalende manier over ervaringen op en met Stoutenburg bericht, schriftelijk in de periodiek verspreide Koetsier van Stoutenburg en in brochures, mondeling door het geven van lezingen her en der in het land.

Kernwaarden

In de loop der jaren is gepoogd om de kernwaarden die in het leven, werken en vieren van Stoutenburg centraal staan te verwoorden: waar gaat het ten diepste om? Deze kernwaarden zijn Gemeenschap, Spiritualiteit en het Milieu. Deze waarden worden op Stoutenburg geleefd en gevierd. Ze worden, zoals gemeld, gecommuniceerd in verhalen, maar ook in beschouwingen in brochures. In de hoop dat lezers elders, ook zij die niet zelf op Stoutenburg komen, worden geïnspireerd tot anders, bewuster gaan leven, in hun dagelijkse bestaan, hun werk, hun maatschappelijk handelen.

Denktank

Om de bezinning op genoemde kernwaarden te verdiepen en de uitkomsten van deze bezinning / studie ruim te verspreiden is de Stoutenburg Academie opgericht, als de inhoudelijke en studieuze werkgroep, oftewel de ‘denktank’,  van het Franciscaans Milieuproject. In deze werkgroep is ook de communiteit vertegenwoordigd. Vanaf 2006  werden 24-uurs-conferenties georganiseerd over deelthema’s als ‘In vuur en vlam: je diepste motivatie voor zinvol leven’, ‘Stilte’, ‘Heilig voedsel’, ‘Aarde, mijn aarde … van crisis tot kracht’’, ‘In cadans’ (ritme in het leven), ‘Mooi: over schoonheid’,’Veerkracht, de crisis voorbij’. Verslagen daarvan zijn elders op deze website te vinden. De jaarlijkse Stoutenburglezing die vanaf 1998 wordt gehouden wordt de laatste jaren vanuit de Stoutenburg Academie georganiseerd.

Drie velden

De Academie heeft onlangs drie activiteitenvelden van het milieuproject beschreven waarin de kernwaarden daarvan het duidelijkst zichtbaar worden:
- de organisatiestructuur: het ’huishouden’, werken met vrijwilligers, het bestuur, de contacten met de omgeving;
- de vormgeving van het spirituele en religieuze leven: vieren, omgaan met uitdaging (veerkracht), ‘geaarde spiritualiteit’;
- de tuin, als bron van voedsel, van kennis van de natuur, van wijsheid en schoonheid, als ‘krachtcentrale’ en leraar.

Er wordt gezocht naar een externe onderzoeker, die dit alles systematisch gaat onderzoeken, analyseren en duiden.

Ken WilberKen Wilber

Op 17 november 2016 hield de Stoutenburg Academie een interne studiemiddag over Ken Wilber, verzorgd door Beatrijs van de Lisdonk en Cathrien de Pater. Met presentaties en praktische oefeningen verdiepten we ons in enkele denkbeelden van deze geniale alleswetenschapper. Wilber laat zien hoe de wereld van klein tot groot bestaat uit ‘holons’, samenhangende eenheden die alsmaar door-evolueren naar nieuwe, meer complexe vormen. Alles bestaat uit holons, zowel de materie als de mentale en spirituele domeinen van het bestaan, de ‘binnenkant’ en de ‘buitenkant’. Wilber laat ook zien hoe die domeinen met elkaar verbonden zijn. Sterker nog, ze zijn beide wetenschappelijk onderzoekbaar, ook de spiritualiteit. Maar wel op ieder hun eigen merites! Hij stelt een methode voor die een uitweg biedt uit het reductionistische platgeslagen ‘flatland’ van de moderniteit. Hard nodig in deze tijden!

Klik op deze link voor programma, achtergrondteksten en diapresentaties.

Heerlijk en heilig voedsel

Afscheid Anne van den Berg
Anne (derde van links op de bank), met haar medeleden van de Stoutenburg Academie

Op 1 april 2016 nam Anne van den Berg afscheid van de Stoutenburg Academie, de ‘denktank’ van het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg (FSM). Anne was van begin af aan bij dit project betrokken, als bestuurder, vrijwilliger en rondom 2004 als mede-oprichter van de Werkgroep Studiesecretariaat Stoutenburg, de latere Stoutenburg Academie.
Anne’s passie betreft voedsel en de sacrale betekenis ervan. Anne legt dit zelf in dit boekje uit.
Dit symposium belicht de diepere betekenis van voeding en eten uit diverse hoeken: Bette Westera draagt enkele van haar verhalen en gedichten voor over ’eerlijk’ voedsel; Jan Huijgen vertelt over de noodzaak van een nieuwe verbintenis tussen platteland en stad, boer en samenleving, om de toekomst van duurzaam voedsel te verzekeren; Caroline Looman — en met haar de Stoutenburg-communiteit — biedt een feestelijk buffet van eigen hand aan met gerechten van bijzondere betekenis; en Guy Dilweg bespreekt de kosmische, ethische en religieuze kant van eten. Ook Anne zelf doet haar verhaal, over de ‘spirituele weg’ van de maaltijd.Januari 2017.

>> naar het verslag van het symposium (pdf 4Mb)

Terug   Top

februari, 2017