Home > Nieuw huurcontract

Ontwikkelingen rond nieuw huurcontract

(19 november 2016)

Belangstelling?

We willen onze achterban graag op de hoogte houden van onze inspanningen om het milieuproject op een of andere manier, op een of andere plaats voort te zetten. Heb je daar belangstelling voor, meld je dan even per e-mail: post at stoutenburg.nl

Beslissing rechter: klooster is bedrijfsruimte Vrouwe Justitia

6 Oktober 2016. Vandaag komt dan de langverwachte uitspraak van de rechter. Die is in ons nadeel. De rechter beslist dat het gebouw tot bedrijfsruimte moet worden gerekend. Dat betekent dat we niet kunnen rekenen op de huurbescherming die voor woningen geldt. Dat is voor ons een lelijke tegenvaller.

Wonen en werken

In onze situatie is er sprake van een gemengde huurovereenkosmt. Het gebouw wordt gebruikt voor wonen (communiteit) en voor werken: bedijfsmatige activiteiten. Tot nu toe hadden we zelf alleen de verhuur van ruimtes tot die activiteiten gerekend. Maar de advocaat van het UL heeft betoogd dat ook de ideële activiteiten van het milieuproject bedrijfsmatig zijn. Denk daarbij aan kookworkshops, retraiteweken e.d. Dat hadden we nooit zo bekeken. De rechter volgt het UL en stelt dat door deze activiteiten de ruimtes worden aangewend voor een ander doel dan wonen. Ze kunnen dus niet worden gerekend tot de woonfunctie van het kasteel. Technisch gezien zijn wij dus - volgens deze beslissing - bedrijfsruimte ex artikel 7:230a. In zo'n situatie heeft de eigenaar veel meer mogelijkheden met betrekking tot bijvoorbeeld het verhogen van de huur na afloop van de afgesproken periode.

We gaan ons beraden

Volgende week komen bestuur en communiteit samen om ons te beraden op de huidige situatie. De rechter heeft beslist dat de ontruiming uitgesteld moet worden tot 1 januari 2017. Dat geeft ons in ieder geval een beetje meer tijd.

Wordt vervolgd...

>> Ons Persbericht

We krijgen vóór 5 oktober de uitspraak

23 Augustus 2016. Met de hele communiteit (minus Carolien) trekken we naar Utrecht. Gine Vredeveld van het bestuur vergezelt ons. We zoeken vlak bij het gerechtsgebouw een park op om ons in stilte te verbinden met onze raadsman en met Guy en Marco die naar binnen gaan om onze huursituatie te verduidelijken. We nemen de goede wensen die we ontvingen mee naar binnen. Tientallen supporters branden een kaarsje.Guy heeft een icoon van Franciscus in zijn tas.

Na de rechtszaak Guy Dilweg
Guy Dilweg vertelt na afloop van de rechtszaak aan de leden van de communiteit hoe het volgens hem gegaan is.

Het werd een lange zitting van bijna twee uur. Wat het wordt? De rechter beloofde ons dat vóór 5 oktober te laten weten.

We stappen naar de rechter

Delegatie sfm.

Marco Ganzeman (l.) en Guy Dilweg (r.) zullen dinsdag 23 augustus onze raadsman terzijde staan. Dan treffen we onze eigenaar, het Utrechts Landschap, bij de rechter in Utrecht. Technisch gesproken gaat het om de “mondelinge behandeling van het verzoekschrift van de Stichting bij de Kantonrechter te Utrecht”. De procedure is erop gericht om de rechter een uitspraak te laten doen over de vraag of we ons jegens UL kunnen beroepen op huurbescherming.

We hebben onze achterban via de Koetsier gevraagd zich die dag met ons te verbinden om tijdens de zitting een kaarsje te branden. De zitting begint om 13.45 u.

Nieuwe datum gevonden

We hebben een nieuw datum voorstel ontvangen voor de behandeling van ons verzoekschrift. Het wordt 23 augustus. We hebben een lange adem....

Nieuwe datum zoeken

De advocaat van het Utrechts Landschap heeft laten weten dat de afgesproken datum hem niet schikt. Jammer, jammer. We leefden er al naar toe. Nu gaan we dus een nieuwe datum zoeken voor de mondeling behandeling.

17 mei behandeling verzoekschrift

We kregen van onze advocaat bericht dat de mondelinge behandeling van ons verzoekschrift plus het verwachte verweer door het Utrechts Landschap op dinsdag 17 mei op de rol staan bij de rechtbank in Utrecht. We hebben weer iets om naar toe te leven.

Vrouwe Justitia

maart 2016: toch naar de rechter

De laatste dag van februari is door ons een nieuwe stap gezet. Nadat bemiddelingspogingen door de eigenaar waren afgewezen, hebben we na ampel beraad besloten toch naar de rechter te stappen.

Onze advocaat heeft nu een verzoekschrift gericht aan de rechtbank met twee belangrijke oogmerken:
1. dat ons klooster erkend wordt als woonruimte. Dan vallen we onder het huurrecht en staan we sterk in de (nieuwe) onderhandelingen met de eigenaar.
2. Als we volgens de rechter geen woning maar een bedrijf zijn (wat we zeer onwaarschijnlijk achten) dan wordt de rechter verzocht ons ontruimingsbescherming te bieden. Dat houdt in dat we niet stante pede ontruimd kunnen worden, maar vanaf de ontruimingsaanzegging per 1 januari een jaar de tijd hebben om een oplossing te vinden.

We zijn dus toch naar de rechter gestapt. Je begrijpt dat deze benadering ons wat meer ruimte en rust geeft. We hoeven niet bij elk belletje te denken: daar heb je de deurwaarder. Wij hopen zo toch een stevige juridische basis te leggen voor een nieuw huurcontract met het Utrechts Landschap.

Het verzoekschrift van onze advocaat en het te verwachten verweer van het Utrechts Landschap zullen later dit jaar in een rechtszitting behandeld worden. Maar dat kan nog wel even duren.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, stuur ons dan een de e-mail.

2015

15 september 2015: informatie beperkt

Mede op advies van onze jurist beperken we de communicatie over het huurgeschil met het UL via de website. Wie op de hoogte wil blijven, kan zich melden via de e-mail.

8 september: hoe nu verder?

De vaste bewoners beraden zich over wat te doen, nu de eigenaar ons voorstel tot arbitrage heeft afgewezen. We blijven er op inzetten dat we een oplossing vinden die goed is voor de eigenaar en goed is voor ons!

3 september: arbitrage afgewezen

Het Utrechts Landschap (UL) stemt niet in met ons voorstel tot arbitrage. Het bestuur van het UL meent dat het het hun te weinig voordeel biedt boven "een reguliere procedure".

24 augustus: we affirmeren een doorstart.

De affirmatie hangen we op boven de deur van de huiskamer.
De affirmatie hangen we op boven de deur van de huiskamer. Groter? Roll over.

Deze week verwachten we de reactie van het Utrechts Landschap. Tijdens de eerste ochtendmeditatie van de week verzamelen we ons rond een affirmatie. Daarbij betrekken we ook de goede machten en krachten die ons met Stoutenburg verbinden: God, Geloof, Hoop en Liefde, engelen en de krachten van de natuur, Franciscus, de broeders die hier zo lang gewoond hebben. En zo velen meer. In grote nederigheid, want als je verbinding maakt met zulke grote energieën, zul je je ook naar hen moeten voegen.

2 augustus Honderste supportbrief

We vroegen onze achterban om de directeur-rentmeester van het Utr. Landschap een persoonlijke mail te schrijven om haar te vertellen wat het Franciscaans Milieuproject voor de schrijver betekent. De reacties zijn buitengewoon. We telden al 100 onderteunende mails en er komen er nog dagelijks binnen. Marjan Bosch plukte voor de Koetsier een bont boeket bij elkaar.

15 juli 2015 wachten tot eind augustus

We krijgen bericht dat het Utrechts Landschap ons voorstel nader wil bestuderen en dat we - vanwege de zomervakantie - niet vóór eind augustus een reactie mogen verwachten.

10 juli 2015 voorstel tot arbitrageDe vlaggen van verhuurder en huurder wapperen broederlijk naast elkaar.

We komen er samen niet uit. De verschillen in huursom en huuropvatting zijn groot. We stellen het Utrechts landschap voor om samen naar de kantonrechter te stappen voor arbitrage.
>> Meer achtergrond informatie.

25 juni 2015 huur opgezegd

Het Utrechts Landschap zegt ons per 31-12-2015 de huur op. We dienen het pand verlaten te hebben en leeg op te leveren. We gaan daar niet mee accoord en denken na over de volgende stap.

Intussen hebben we wel toestemming voor de verbouwing t.b.v. de brandveiligheid...

2 juni 2015 brandveiligheid

We sturen onze eigenaar een formele brief om haar tot daden aan te sporen m.b.t. de brandveiligheid. Die kwestie heeft nu voor ons prioriteit.

31 mei 2015

Het bestuur van het Utrechts Landschap heeft op 22 mei vergaderd. We hebben nog geen reactie gekregen, maar hopen dat hun vergadering ons een stap dichterbij een huurovereenkomst heeft gebracht.
Intussen begint de aanpak van de Brandveiligheid wel erg dringend te worden. We willen graag weer gasten kunnen ontvangen.

12 mei 2015 uitgangspunten verschillen

Gesprek met de interimmanager van het Utrechts Landschap (UL). Een open en goed gesprek, waarin de waardering over en weer groot is, maar we tegelijk vaststelden dat de uitgangspunten voor het nieuwe huurcontract mijlenver uit elkaar liggen. Op 22 mei vergadert het bestuur van het UL over Stoutenburg. Misschien brengt ons dat een stap verder.

24 april 2015

We spreken af met de interim manager van het UL om met de beheerders van UL en SFM een inventarisatie te maken van de verschillen en overeenkomsten. Zo willen we proberen een stap verder te komen. Het is de bedoeling dat die nota de basis wordt voor een voorstel aan de besturen m.b.t. voortzetting van de huurovereenkomst. We zien elkaar 12 mei.

23 januari 2015: juristen geraadpleegd

De afgelopen maanden hebben we ons laten informeren over onze rechtspositie op grond van het huidige huurcontract.
Daarbij is het ons duidelijk geworden dat het woonregime op die overeenkomst van toepassing is en dat we dus huurbescherming genieten en dat de overeenkomst niet zomaar ontbonden kan worden.
Daarom willen we de gesprekken met het Utrechts Landschap een zakelijker karakter geven, waarbij het huidige huurcontract voor ons leidend is.

Vrijdagmiddag 23 januari hadden we weer een gesprek met het Utrechts Landschap, waarbij onze  huurrechtspecialiste aanwezig was.
In dat gesprek hebben we onze positie uiteen gezet: wij gaan niet akkoord met een eventuele huuropzegging van het Utrechts Landschap en we willen graag verder op Stoutenburg op basis van het huidige huurcontract.
We hopen de reactie van het Utrechts Landschap zo snel mogelijk te krijgen. 

GD

N.B. Uit de Koetsier die eind januari verscheen, kunt u een aardig beeld opdoen van hoe hoe we er momenteel voorstaan: vol dynamiek.

Koetsier bestellen?

 

Terug       Top