Home > spiritualiteit> Groene Bijbel

Stoutenburg heeft plek in Groene Bijbel

Groene bijbelNovember 2016 verscheen de Groene Bijbel. De bijbelvertaling waarin teksten over natuur en duurzaamheid groen gemarkeerd zijn. Als stimulans voor christenen om goed met de aarde om te gaan.

Stoutenburg

Naast de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) staan er ook verdiepende artikelen in het boek. Bovendien bevat het boek 22 portretten van mensen die laten zien hoe de bijbel 'groen' wordt doorvertaald naar het dagelijks leven. Daarin kan Stoutenburg natuurlijk niet ontbreken. En dat doet het ook niet. Bij het verhaal van de uitzending van de leerlingen in het Evangelie van Lucas (een grote inspiratiebron voor Sint Franciscus) staat een portret van Guy Dilweg, de initiatiefnemer van het Franciscaans Milieuproject. Titel: 'De aarde zorgt voor ons en wij voor haar'.

Bedot

Helaas blijkt de drukker de zaak bedot te hebben. De bijbel is niet gedrukt op gerecyclede oude bijbels zoals de bedoeling was van de uitgever, het Nederlands Bijbelgenootschap. Wij vinden het intiatief tot een Nederlandse Groene Bijbel bijzonder genoeg om deze pagina te handhaven.

>> Naar de pagina over Stoutenburg (kleine pdf)

>> Meer over onze spiritualiteit.
>> Naar de pagina's over Franciscus.

Andere pijlers: gemeenschapsleven en natuurverbondenheid.

Terug       Top

November 2016