Het Franciscaans Milieuproject als ANBI

Naam: Stichting Franciscaans Milieuproject
Fiscaal nummer: 80590 340 297

Stoutenburgerlaan 5, 3835 PB Stoutenburg.
Tel. 033 4945500. E-mail: post@stoutenburg.nl

Op deze pagina geven we u de informatie die van belang is voor onze status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het gaat om de volgende zaken

We beginnen met

Doelstelling

Het in de praktijk brengen en uitdragen van een leefwijze, waarin de verbondenheid met de natuur en het milieu tot uitdrukking wordt gebracht in een bewuste manier van leven, mede gevoed vanuit de franciscaanse spiritualiteit.” (2007)

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

Een gemeenschapsleven waarin verbondenheid met natuur en milieu op een concrete en inspirerende wijze worden vorm gegeven en voorgeleefd;

  • Studie en reflectie op de ervaringen van de gemeenschap;
  • Voorlichting en publiciteit;
  • Het creëren van verschillende mogelijkheden voor belangstellenden om zich betrokken te tonen en de milieuvriendelijke en natuurverbonden leefwijze eigen te maken;
  • Het onderhouden van contacten met aanverwante organisaties, zowel plaatselijk, nationaal als internationaal;
  • Andere wettige middelen, waaronder het werven van fondsen, die de realisering van de doelstelling bevorderen.

Omhoog

Samenstelling Bestuur

Het bestuur van het Franciscaans Milieuproject bestaat uit vijf leden, waaronder één lid van de communiteit van het project. De overige leden komen uit diverse sectoren van de samenleving en hebben een betrokkenheid resp. deskundigheid m.b.t. de doelstelling van het project.

Voorzitter: Jan Willem Biekart (Hilversum);
Secretaris: Marco Ganzeman (Stoutenburg, communiteit);
Pennigmeester: Diederik van Essel (Leiden);
Leden:
Jeanine Vermeulen (Boskoop);
Gine Vredeveld (Amersfoort)

Omhoog

Beleidsplan

Doel:
Dit beleidsplan van Stichting Franciscaans Milieuproject Stoutenburg is er op gericht het doel van de stichting, zoals verwoord in haar statuten, te helpen verwezenlijken. Dat doel staat in de statuten omschreven als:

Het in de praktijk brengen en uitdragen van een leefwijze, waarin de verbondenheid met de natuur en het milieu tot uitdrukking wordt gebracht in een bewuste manier van leven, mede gevoed vanuit de franciscaanse spiritualiteit.”

Beleid:
Het beleid van Stichting Franciscaans Milieuproject bestaat uit het vormgeven aan en ondersteunen van een reeks van activiteiten die inhoud geven aan het doel van de stichting. Die activiteiten zijn:

1.       het mogelijk maken en ondersteunen van een gemeenschapsleven (de communiteit) waarin de verbondenheid met natuur en milieu op een concrete wijze wordt vormgegeven en voorgeleefd door de communiteit op het landgoed Stoutenburg. Deze vorm van gemeenschapsleven dient ook als inspiratie en voorbeeld voor anderen.

2.       het mogelijk maken en ondersteunen van studie en reflectie op de ervaringen van de gemeenschap. Dit gebeurt zowel binnen de communiteit als elders, zoals bijvoorbeeld de Stoutenburg Academie.

3.       het in de publiciteit brengen van en het geven van voorlichting over het leven op Stoutenburg.

4.       het creëren van verschillende mogelijkheden voor belangstellenden om zich betrokken te tonen bij de activiteiten van de stichting en zich ook zelf een milieuvriendelijke en natuurverbonden levenswijze eigen te maken.

5.       het onderhouden van contacten met verwante organisaties, zowel plaatselijk, als nationaal, als internationaal.

6.       het werven van fondsen om de realisatie van de activiteiten van de stichting mogelijk te maken, bijvoorbeeld door het voeren van speciale acties en door donaties, schenkingen, legaten, erfstellingen of subsidies aan te trekken. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Tot slot:
Het bestuur van Stichting Franciscaans Milieuproject ziet het als haar taak om in het bijzonder de leefgemeenschap op kasteel Stoutenburg (de communiteit) te stimuleren, te bevragen, te ondersteunen en te versterken bij het verder ontwikkelen van alle bovengenoemde activiteiten.

Beloningsbeleid

Leden van het Bestuur van het Franciscaans Milieuproject en van de Stoutenburg Academie kunnen, als ze daarom vragen, een jaarvergoeding krijgen van Euro 250,- voor reis- en andere kosten die de leden maken voor het project.

Ongeveer de helft van de desbetreffende leden maakt daar gebruik van.

Actviteitenverslag

Twee maal per jaar verschijnt de Koetsier, ons blad. De Kroniek ervan biedt een uitvoerig en geillustreerd verslag van tal van activiteiten. De Koetsier is te bestellen door een mailtje te sturen naar post@stoutenburg.nl.

Een samenvattend verslag kunt u inzien via de volgende links
>> Activiteitenverslag 2012
>> Activiteitenverslag 2013
>> Activiteitenverslag 2014

>> Activiteitenverslag 2015

Jaarekeningen

Van de stukken van de jaarrekeningen worden pdf-bestanden gemaakt. Door ze aan te klikken kunt u ze inzien als u het programma Adobe Reader heeft (gratis te downloaden). Let Op! Laat u geen programma's aansmeren die u niet wilt hebben!

Jaarverslag 2016

1. Balans
2. Rekening van Winst en Verlies
3. Toelichting

Jaarverslag 2015

1. Balans
2. Rekening van Winst en Verlies
3. Toelichting

Jaarverslag 2014

1. Balans
2. Rekening van Winst en Verlies
3. Toelichting

Jaarverslag 2013

1. Balans
2. Rekening van Winst en Verlies
3. Toelichting

Jaarverslag 2012

1. Balans
2. Rekening van Winst en Verlies
3. Korte toelichting

Tot zover onze toelichting.

Donateur worden

Het voortbestaan van het project is mede afhankelijk van Donateurs. Meld u zich aan dan kunnen we dat eenvoudig regelen met een aan uw situatie aangepaste regeling. Het is nu erg eenvoudig (en voor u voordelig) om een periodieke schenking te doen (minimaal 5 jaar). De belastingdienst heeft hiervoor een formulier.

Voor eenmalige giften

Bankrekening: IBAN: NL47 TRIO 0197 8504 80 t.n.v Franciscaans Milieuproject o.v.v. gift.
BIC: TRIONL2U

Laatst gewijzigd: 13 april 2017

Omhoog