Activiteitenverslag 2015
van het Franciscaans Milieuproject

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten binnen het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg in het jaar 2015.

Kerntaak
Het mogelijk maken en ondersteunen van een gemeenschapsleven (de communiteit) waarin de verbondenheid met natuur en milieu op een concrete wijze wordt vormgegeven en voorgeleefd door de communiteit op het landgoed Stoutenburg. Deze vorm van gemeenschapsleven dient ook als inspiratie en voorbeeld voor anderen.

Aanbod
Door een gevarieerd aanbod aan activiteiten biedt het project mensen de kans deze manier van leven aan den lijve te ervaren en te verdiepen.

Weken:

  • 5 tuinweken, waarin we de deelnemers meenemen in het dagelijks leven van de                communiteit; het werk is in de moestuin. Hieraan namen 35 mensen deel.
  • 1 kruidentuinweek, waarin de deelnemers meeleven met de communiteit en in de kruidentuin werken en workshops krijgen over kruiden met 10 deelnemers.
  • 3 retraiteweken, waarin we de ruimte bieden aan deelnemers voor hun eigen programma  met 21 deelnemers.

Weekends:

  • 2 tuinweekends met 19 deelnemers
  • 1 weekend Bewust Natuurlijk Leven met 10 deelnemers
  • 1 Winterretraite met 10 deelnemers

Een speciale dagactiviteit was er met de Engelstalige parochie ’Our Saviour’ uit Den Haag met 25 deelnemers.

De Stoutenburgacademie  organiseerde  de 18e Stoutenburg-lezing ‘Sint Franciscus en de wolf. Over middeleeuwse heiligen, vooruitgangsgeloof en de Nieuwe Wildernis’ met 90 deelnemers.

Koken met de seizoenen, kookworkshops met oogsten en bereiden van de maaltijd voor 99 deelnemers. Ook dit jaar was er weer een Wereldmaaltijd voor 25 deelnemers.

Negen keer per jaar organiseren we een viering, waar per keer zo’n 25 mensen aan deelnemen, op de aansluitende informatiemiddagen, waarin we het verhaal van het Franciscaans Milieuproject vertellen en een rondleiding geven komen per keer ongeveer 10 mensen af.

Vrijwilligers
De communiteit is erg blij met de vele vaste vrijwilligers die de activiteiten hier mogelijk maken: voor het huis-, tuin- en keukenwerk 21 mensen, voor het bestuur 4 en voor de Stoutenburgacademie 7. Dit jaar leefde er 1 persoon een maand met ons mee.

Externe communicatie:
De website www.stoutenburg.nl trekt maandelijks zo’n 3000 tot 4000 unieke bezoekers, waardoor vele mensen de weg weten te vinden naar één van de activiteiten. Ons halfjaarlijkse blad, de Koetsier,  gaat naar 797 adressen. We worden ondersteund door 469 donateurs en giftgevers.
Voor de publiciteit over de activiteiten maken we gebruik van een e-mailbestand, waaronder de lokale pers. Leden van de communiteit houden lezingen en presentaties over het Franciscaans Milieuproject voor verschillende groepen, variërend van Vrijmetselaars tot kerkelijke groepen.

Aandachtspunten 2015
- Samenstelling communiteit en bestuur bleef in 2015 onveranderd

- Communiteit
Annet Pietersen leeft dit jaar om de week 3 dagen mee met de communiteit en in de andere week doet Lies van Velsen dit ook.
Ida Valk is voor het 3e jaar huisgenoot en Marjan Bosch en Rob Knipping voor 1 jaar.

- Uitdieping activiteiten
Met een groep van in totaal 18 mensen doen we 2 maal een serie van 3 bijeenkomsten over het Enneagram.  In alle tuinweke doen we een onderdeel op de woensdagmiddag waarbij natuurbeleving centraal staat. Met de communiteit beleven de Natuur in een tweedaagse met Mari Verstegen.

- Jubileum
Wwe vieren 25 jaar Stoutenburg op 28 november met 4 programma-onderdelen: de presentatie van het Boek over 25 jaar Stoutenburg, workshops, een feestelijke maaltijd en een feestavond voor zo’n 150 feestgangers!

- Nieuwe doelgroepen
We doen mee aan de open tuinendag van VELT (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren), waar 250 mensen op afkomen.
Unamore heeft een expositie op Stoutenburg. En voor zo’n 25 zangliefhebbers is er het projectkoor onder leiding van  Edwin Schimscheimer met 2 uitvoeringenvoor zo’n 100 bezoekers.
De presentatie van de Nederlandse vertaling van de  pauselijke encycliek ‘Laudato Si’ vond plaats op Stoutenburg. Naar aanleiding daarvan schrijft Guy artikelen over de encycliek en geeft hij lezingen en presentaties in den lande.

- Projecten
We doen mee aan de ‘Klimaatloop’ als voorbereiding op de Klimaatconferentie in Parijs.’Wol tegen wapens’.
We doen mee aan ‘Gluren bij de buren’, waar 80 mensen komen genieten van de muzikale optredens.

Tot zover.

Dit verslag werd samengeteld door Marco Ganzeman.

> Terug naar startpagina ANBI
> Naar Activiteitenverslag 2014

> Naar Activiteitenverslag 2013
> Naar Activiteitenverslag 2012

> Home

21 september 2016