Activiteitenverslag 2014
van het Franciscaans Milieuproject

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten binnen het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg in het jaar 2014.

Weken

6 tuinweken, waarin we de deelnemers meenemen in het dagelijks leven van de communiteit; het werk is in de moestuin. Hieraan namen 41 mensen deel.
1 kruidentuinweek, waarin de deelnemers meeleven met de communiteit en in de kruidentuin werken en workshops krijgen over kruiden met 10 deelnemers.
2 retraiteweken, waarin we de ruimte bieden aan deelnemers voor hun eigen programma  met 23 deelnemers.

Weekends

1 tuinweekend met 11 deelnemers
1 retraiteweekend voor Young professionals  in samenwerking met VerbeterdeWereld  met 18 deelnemers

Het Franciscus-arrangement, met viering,  overnachting en de Stoutenburglezing: 18 deelnemers

Stoutenburglezing

De Stoutenburgacademie  organiseert  de 17e Stoutenburg-lezing ‘De transitiekracht van nieuwe gemeenschappen’ door Martine Vonk met 80 deelnemers.

Koken

Koken met de seizoenen, kookworkshops met oogsten en bereiden van de maaltijd voor 99 deelnemers. Ook dit jaar was er weer een Wereldmaaltijd voor 25 deelnemers.

Vieren

9 keer per jaar organiseren we een viering, waar per keer zo’n 25 mensen aan deelnemen, op de aansluitende informatie-middagen, waarin we het verhaal van het Franciscaans Milieuproject vertellen en een rondleiding geven komen per keer ongeveer 10 mensen af.

Conferentiegasten

Van ons conferentie-oord maakten van de accommodatie én onze verzorging gebruik: het Centrum voor ECOtherapie, Yoga Academie Nederland, Stichting Verbeter de Wereld, Vereniging Soefi-Contact, een Soefiretraite,  een Zen-retraite, een Advaita-retraite, een koor, een clownsworkshop, een kerkelijke groep, onderwijzers van een basisschool en sacrale dansgroepen.

Daarnaast zorgden de volgende groepen hier voor zichzelf: Het bestuur van de Franciscaanse Beweging,  Een Cursus in Wonderen, leefgemeenschappen ‘de Wonne’ en de ‘De Hooge Berkt’ , terugspeeltheatergroep ‘Wordt Vervolgd’,  een zen-retraite, een vrijmetselaarsloge, een therapiegroep.
In totaal waren de verzorgde en zelfverzorgende groepen goed voor 948 betaalde overnachtingen.

Eendaagse workshops waren er in de Tuinzaal van de Ruimteviering, Smaragd coaching,  qi-gonggroep,  een sacred dancegroep  en een workshop Cursus in Wonderen.
In de kapelzaal werden diverse stiltedagen georganiseerd, was er een ontmoetingsdag van de Stichting Bee-Living en een dag van Aandacht van de Stichting Leven in Aandacht.
Wekelijks maken er 3 yogagroepen en de boeddhistische Sangha gebruik van de Kapelzaal.

Vrijwilligers

De communiteit is erg blij met de vele vaste vrijwilligers die de activiteiten hier mogelijk maken: voor het huis-, tuin- en keukenwerk 26 mensen, voor het bestuur 4 en voor de Stoutenburgacademie 7. Dit jaar leefden er 3 mensen een maand met ons mee en huisvestten we 1 persoon voor 3 maanden.

Externe communicatie

De website www.stoutenburg.nl trekt maandelijks zo’n 3000 unieke bezoekers, waardoor vele mensen de weg weten te vinden naar één van de activiteiten. Ons halfjaarlijkse blad, de Koetsier,  gaat naar 786 adressen. We worden ondersteund door 477 donateurs en giftgevers. Via Facebook volgen ons een paar honderd 'vrienden'.

Voor de publiciteit over de activiteiten maken we gebruik van een groot e-mailbestand, waaronder de lokale pers.

Lezingen en presentaties

Marion gaf de volgende presentaties Ecosmos: Eindhoven (3x), Deventer, Achterhoek en Utrecht, radio-interview bij De Golfbreker Amersfoort en een interview samen met Carolien voor de Barneveldse Krant.

Guy gaf de volgende lezingen:
7 Januari Lezing over Voedsel, in Doorn.
25 febr. Over Franciscus en het Franciscaans Milieuproject in Houten
6 maart over Milieu en Spiritualiteit in de Stadsontmoeting van Amersfoort
12 maart spreekbeurt in Ede.
15 maart rede bij afscheid Mozeshuis Amsterdam: troost putten uit de natuur
21-23 maart Workshops in Hofheim (Duitsland) over duurzaam huishouden en energiegebruik
26 maart Platform Amersfoort over religie en natuur
25-27 april Retraite voor jonge clarissen en franciscanen in Megen over Milieu, spiritualiteit en Franciscus.
20 mei: gesprek bestuur clarissen Megen
Zomer: Interview voor Doortocht
29 augustus Velp over communiteitsvorming
13 september programma voor de Custodie Utrecht
26 september Vrijmetselaars over Franciscus als inspiratiebron voor het Franciscaans Milieuproject

Communiteit en bestuur 2014

Communiteit
Annet Pietersen leeft dit jaar om de week 3 dagen mee met de communiteit en in de andere week doet Lies van Velsen dit ook. Ida Valk is voor het 2e jaar huisgenoot en Chris Jousma voor 1 jaar.

De communiteit gaat op bezoek bij De B’ ulah-hoeve in De Bult (Steenwijk), biologische tuinderij Hof van Twello, de Levenstuinen in Teuge, Het Jeannette Noëlhuis in Amsterdam en de dag voor kleine leefgemeenschappen bij Casella in Hilversum, Ida en Marion gaan naar de Nikola-communiteit in Utrecht.
Met onze vrijwilligers gaan we op bezoek bij de buren, de Vrolijke Mortier.
Ook dit jaar kwamen er weer WWOOF-ers (in totaal 9) o.a. uit Duitsland en Italië.

In het bestuur vonden dit jaar geen mutaties plaats.

Uitdieping activiteiten

Marion biedt een lang weekend ‘Bewust Natuurlijk Leven’ aan met 10 deelnemers.
We organiseren drie dagen ‘Lichamelijkheid en Spiritualiteit’ voor de communiteit en 6 vaste vrijwilligers.
In de themadagen gaat de communiteit aan de slag met de methode ‘Kernkwaliteiten’ van Daniël Ofman.
In alle tuinweken doen we een dagdeel, waarin de verbinding met de natuur op een andere manier vorm krijgt dan met werk.

Nieuwe doelgroepen

We doen mee aan de open tuinendag van VELT (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren), waar 250 mensen op afkomen.
Marco en Cocky geven een inleiding en rondleiding aan 25 toekomstige IVN-gidsen.
We doen mee aan het Kloosterproject van Scholengemeenschap ‘De Breul’uit Zeist, waarbij 10 scholieren uit 4VWO en 2 begeleiders 2 dagen meeleven.
Openingen van exposities  ‘Vandaag’  van Emi Meijer voor 60 mensen en ‘Het landschap denkt zich in mij’ van Jan van Boeckel met 40 mensen. In de tuin was er de beeldenexpositie ‘On-alledaags’ van Lubbo de Graaf.
Voor 60 zangliefhebbers organiseren we 3 zangworkshops met Edwin Schimscheimer.

Projecten

We doen mee aan de protestactie ’Wol tegen wapens’.
We doen mee aan ‘Gluren bij de buren’, waar 60 mensen komen genieten van de muzikale optredens.

Contact met stichting Het Utrechts Landschap (HUL)

We ontvangen 200 vrijwilligers van het Utrechts Landschap voor het bijpraten met de directeur. We geven een rondleiding aan 15 vrijwilligers van het informatiecentrum.

Er vinden 3 gesprekken plaats (in februari, juli en oktober) over een nieuw huurcontract met de directeur, Saskia van Dockum, en het hoofd gebouwen, Wim Wijsman.

Tot zover.

Dit verslag werd samengeteld door Marco Ganzeman.

> Terug naar startpagina ANBI
> Naar Activiteitenverslag 2013
> Naar Activiteitenverslag 2012

> Home

30 april 2015