Activiteitenverslag 2013

van het Franciscaans Milieuproject

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten binnen het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg in het jaar 2013.

Weken en weekends

5 tuinweken, waarin we de deelnemers meenemen in het dagelijks leven van de communiteit; het werk is in de moestuin. Hieraan namen 35 mensen deel.
1 kruidentuinweek, waarin de deelnemers meeleven met de communiteit en in de kruidentuin werken en workshops krijgen over kruiden met 9 deelnemers.
2 retraiteweken, waarin we de ruimte bieden aan deelnemers voor hun eigen programma  met 22 deelnemers.
1 tuinweekend met 9 deelnemers

Het Franciscus-arrangement, met viering, overnachting en de Stoutenburglezing: 15 deelnemers

De Stoutenburgacademie organiseert de tweedaagse ‘Veerkracht, de crisis voorbij’ met 30 deelnemers en de 16e Stoutenburg-lezing ‘Deelgenoten; over de wereld, vrouwen en ons milieu’ met 60 deelnemers.

Koken en Vieren

Koken met de seizoenen, kookworkshops met oogsten en bereiden van de maaltijd voor 50 deelnemers. Ook dit jaar was er weer een Wereldmaaltijd voor 35 deelnemers, waar ook de documentaire over de Wereldmaaltijd werd vertoond.

9 keer per jaar organiseren we een viering, waar per keer zo’n 25 mensen aan deelnemen, op de aansluitende informatie-middagen, waarin we het verhaal van het Franciscaans Milieuproject vertellen en een rondleiding geven komen per keer ongeveer 10 mensen af.

Conferentiegroepen

Van ons conferentie-oord maakten van de accommodatie én onze verzorging gebruik: het Centrum voor ECOtherapie, Yoga Academie Nederland, Stichting Verbeter de Wereld, Vereniging Soefi-Contact, een Soefiretraite,  2  sacrale dansgroepen en de ‘White Eagle Lodge Nederland’.
Daarnaast zorgden de volgende groepen hier voor zichzelf: de Vereniging Broeder Frans,  Een Cursus in Wonderen, leefgemeenschappen ‘de Wonne’ en het ‘Jeanette Noëlhuis’ en  terugspeeltheatergroep ‘Wordt Vervolgd’.
In totaal waren de verzorgde en zelfverzorgende groepen goed voor 621 betaalde overnachtingen.
Eendaagse workshops waren er van de Ruimteviering, Smaragd coaching, een qi-gonggroep, Stichting Oase en de workshop van Niks.
Wekelijks maken er 3 yogagroepen en de boeddhistische Sangha gebruik van de Kapelzaal.

Ondersteuning en onderhoud

De communiteit is erg blij met de vele vaste vrijwilligers die de activiteiten hier mogelijk maken: voor het huis-, tuin- en keukenwerk zo’n 20 mensen, voor het bestuur 4 en voor de Stoutenburgacademie 7. Dit jaar leefden er 2 mensen een maand met ons mee.
De winterperiode is de tijd voor het onderhoud van het gebouw en de klussen; dit jaar knapten we de eetzaal op.
’s Zomers legden we in de tuin een kruidenspiraal aan.

Externe communicatie

De website www.stoutenburg.nl trekt maandelijks zo’n 3000 unieke bezoekers, waardoor vele mensen de weg weten te vinden naar één van de activiteiten. Ons halfjaarlijkse blad, de Koetsier, gaat naar 750 adressen. We worden ondersteund door 350 donateurs en giftgevers.
Voor de publiciteit over de activiteiten maken we gebruik van een e-mailbestand, waaronder de lokale pers.
Guy wordt geïnterviewd op EO-radio en Marco en Carolien geven een interview voor het boek ‘Over de crisis niets dan goeds’ van Sjef Staps.
Marion verzorgt 2 workshops op de jaarvergadering van de Franciscaanse Beweging.
Marion is aanwezig bij een avond in Leusden over ‘Duurzaamheid en voedsel’.
Lezingen van Guy in Heythuisen, Doorn, Velp, Delft, Haelen, Asten, Tegelen en Vathorst en hij werd geïnterviewd naar aanleiding van de aanstelling van Paus Franciscus.
We deden mee aan de Matchbeurs in Leusden voor bedrijven en vrijwilligersorganisaties en maakten dit keer geen matches.
Er verschenen twee reportages over ons: één in het online-tijdschrift ‘One World’ en een andere in ‘Volzin’.

Bestuur en communiteit

We volgen hierbij de indeling zoals neergelegd in de Toekomstvisie 2011.

- Aanvulling bestuur
In 2013 is Gine Vredeveld, o.a. amersfoortse, interim-manager en quiltster, toegetreden tot het bestuur. Dat maakt het bestuur nu compleet met 5 mensen.

- ontwikkelingen in de communiteit
Annet Pietersen leeft dit jaar wekelijks 3 dagen mee met de communiteit.
Ida Valk is huisgenoot voor 1 jaar.
Nader en Shahjan, 2 afghaanse vluchtelingen, vertrekken na 14 jaar opvang bij ons.
De communiteit gaat op bezoek bij Wim en Thecla Zandbrink, een biologische boerderij in Stoutenburg, bij EVA-Lanxmeer, een ecologische woonwijk in Culemborg en zorgboerderij ’t Paradijs in Barneveld.
Met onze vrijwilligers gaan we op bezoek bij biologische boerderij ‘De Omrand’ in Stoutenburg.
Ook dit jaar kwamen er weer WWOOF-ers (in totaal 10) o.a. uit China, Zuid-Korea en Italië

- Uitdieping activiteiten
We organiseren een Paaswake met de vaste vrijwilligers.
Marion biedt een lang weekend ‘Bewust Natuurlijk Leven’ aan met 10 deelnemers.
We organiseren drie dagen ‘Lichamelijkheid en Spiritualiteit’ voor de communiteit en 6 vaste vrijwilligers.
In de themadagen gaat de communiteit aan de slag met de methode ‘Kernkwaliteiten’ van Daniël Ofman.
In alle tuinweken doen we een dagdeel, waarin de verbinding met de natuur op een andere manier vorm krijgt dan met werk.
Ter afscheid van academie-lid Kees Both wordt een symposium georganiseerd: ‘De klimaatcrisis en een pedagogiek van de hoop’ voor 60 deelnemers.

- Nieuwe doelgroepen
We doen mee aan de open tuinendag van VELT (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren), waar 250 mensen op afkomen.
We organiseren een dag voor 40 mensen van kleine religieuze leefgemeenschappen.
We doen mee aan het Kloosterproject van Scholengemeenschap ‘De Breul’uit Zeist, waarbij 10 scholieren uit 4VWO en 2 begeleiders 2 dagen meeleven.
Exposities  ‘Weerspiegeling’  van Francisca Kalmijn en Reina de Weijer en ‘Verrassend Natuurlijk’ van Ineke Kiesling en ‘Altaarstukken’ van Hanneke de Munck voor 70 kunstliefhebbers.
Voor 40 zangliefhebbers organiseren we 2 zangworkshops met Edwin Schimscheimer.

- Projecten
We doen mee aan ‘Gluren bij de buren’, waar 150 mensen komen genieten van de muzikale optredens.
We leggen, samen met de scholieren van ‘de Breul’ een labyrint aan in het bos

- Contact met de eigenaar stichting Het Utrechts Landschap (HUL)
Openstelling van de tuin met expositie ‘Woorden in de wind’.
De boswachter, Martijn Bergen, neemt ons mee voor een rondleiding in het nieuwe natuurgebied van de vliegbasis Soesterberg.

We ontvangen bezoek van de nieuwe directeur van HUL en een delegatie van het bestuur van HUL. In november heeft het eerste gesprek met de directeur over de toekomst van het Franciscaans Milieuproject op Stoutenburg.

Tot zover

> Terug naar startpagina ANBI
> Naar Activiteitenverslag 2012

> Home

16 januari 2014